آخرین اخبار

برگزاری هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای در خراسان‌ جنوبی
۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۲:۴۲

برگزاری هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای در خراسان‌ جنوبی

مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و با همکاری دانشگاه‌های استان برگزار شد.
کتاب «آموزش پزشکی در بخش سرپایی» وارد بازار نشر شد
۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۹:۳۹

کتاب «آموزش پزشکی در بخش سرپایی» وارد بازار نشر شد

به همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی کتاب "آموزش پزشکی در بخش سرپایی" منتشر شد.
کتاب« دانش بومی و کاربردهای درمانی گیاهان دارویی خراسان جنوبی» وارد بازار نشر شد
۰۹ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۹

کتاب« دانش بومی و کاربردهای درمانی گیاهان دارویی خراسان جنوبی» وارد بازار نشر شد

کتاب« دانش بومی و کاربردهای درمانی گیاهان دارویی خراسان جنوبی» به چاپ رسید.
هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای در خراسان جنوبی برگزار می‌شود
۰۹ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۹:۳۷

هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای در خراسان جنوبی برگزار می‌شود

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و با همکاری دانشگاه‌های استان برگزار می‌شود.

رونمایی

کتاب «آموزش پزشکی در بخش سرپایی» وارد بازار نشر شد
۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۹:۳۹

کتاب «آموزش پزشکی در بخش سرپایی» وارد بازار نشر شد

به همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی کتاب "آموزش پزشکی در بخش سرپایی" منتشر شد.
کتاب« دانش بومی و کاربردهای درمانی گیاهان دارویی خراسان جنوبی» وارد بازار نشر شد
۰۹ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۹

کتاب« دانش بومی و کاربردهای درمانی گیاهان دارویی خراسان جنوبی» وارد بازار نشر شد

کتاب« دانش بومی و کاربردهای درمانی گیاهان دارویی خراسان جنوبی» به چاپ رسید.

فرهنگی

برگزاری هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای در خراسان‌ جنوبی
۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۲:۴۲

برگزاری هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای در خراسان‌ جنوبی

مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و با همکاری دانشگاه‌های استان برگزار شد.
هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای در خراسان جنوبی برگزار می‌شود
۰۹ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۹:۳۷

هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای در خراسان جنوبی برگزار می‌شود

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه‌ای به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و با همکاری دانشگاه‌های استان برگزار می‌شود.

آموزشی

چاپ کتاب «درسنامه آیات فقهی قرآن» در انتشارات جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی
۰۹ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۸:۲۶

چاپ کتاب «درسنامه آیات فقهی قرآن» در انتشارات جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

زیر عنوانکتاب «درسنامه آیات فقهی قرآن » توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی به چاپ رسید.